Czyszczenie membran

Czyszczenie membran

Proces chemicznego czyszczenia membran jest wbrew pozorom praktyką niezwykle istotną, o ile chcemy, aby proces uzdatniania wody w instalacji przebiegał prawidłowo, szybko i bezawaryjnie.

Osady na membranach odwróconej osmozy powstają pomimo zapewniania prawidłowych warunków eksploatacyjnych oraz wyposażenia układu uzdatniania we wstępną stację przygotowania wody przed układem membran.

Zapewnienie optymalnych warunków pracy membran jest istotne jednak nie wystarczą, żeby nie dochodziło do powstawania osadów – w praktyce, możemy ten proces jedynie opóźnić i to tylko do pewnego stopnia.

Dlatego niezbędne jest aby przeprowadzać chemiczne czyszczenie membran.

Dlaczego dochodzi do powstawania osadów na powierzchni membrany? Jest to m.in. wynik obniżania się jakości tzw. permeatu, czyli filtratu i co za tym idzie, zmniejszenia się jego przepływu (strumienia), zmiany ciśnień (co ma bezpośrednie przełożenie na efektywność procesu odwróconej osmozy) czy wahania poziomu zasolenia oraz temperatury.

Zaleca się wykonanie tego rodzaju czynności, zawsze wtedy gdy: następuje spadek ciśnienia znormalizowanego (do poziomu 10-15 %); przepływ filtratu zmniejsza się do poziomu 10%; norma soli zwiększa się do 5-10%.

Prawidłowo i odpowiednio przeprowadzone czyszczenie  : maksymalizuje efektywność działania membrany, przedłuża jej żywotność, zapewnia lepszą jakość filtratu, co w rezultacie przekłada się na minimalizację kosztów zużycia energii i redukcję całkowitych kosztów eksploatacji membran