Filtracja wody obiegowej w układach chłodzenia

Filtracja wody obiegowej w układach chłodzenia

W trakcie eksploatacji otwartych układów chłodzenia poważnym problemem jest występowanie niekorzystnych procesów, które prowadzą do pogorszenia efektywności wymiany ciepła, korozyjnego niszczenia elementów instalacji oraz zarastania mikrobiologicznego elementów ociekowych chłodni.

Dla zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji układów chłodzenia niezbędna jest ciągła kontrola jakości wody. Watersystem oferuje klientom drożenie programu uzdatniania wody polegającym na ochronie instalacji przed następującymi niekorzystnymi zjawiskami:

  • wytrącaniem się soli nierozpuszczalnych i tworzeniem się osadów wewnątrz instalacji chłodzenia,
  • korozją stali,
  • niekontrolowanym rozwojem mikroorganizmów (w tym także bakterii nitryfikujących) oraz tworzeniu się biofilmu

Dla rozwiązania w/w problemów Watersystem obejmuje :

  • środki chemiczne do kondycjonowania wody
  • układy filtracji wody obiegowej
  • pompy dozujące
  • automatykę kontrolno pomiarową
  • stacje zmiękczania wody
UltraPure