Budowa stacji neutralizacji ścieków dla zakładu lakierniczego

15.11.2018

INSTALACJA REGENERACJI I NEUTRALIZACJI KĄPIELI ODTŁUSZCZAJĄCO - FOSFORANUJĄCEJ

Instalacja regeneracji kąpieli myjąco - fosforanującej oraz neutralizacji ścieków ma za zadanie oczyszczenie kąpieli z zanieczyszczeń mechanicznych oraz niezemulgowanych i zemulgowanych substancji ropopochodnych.

Zastosowanie instalacji pozwala na znaczne przedłużenie żywotności kąpieli oraz podczyszczenie ścieków do jakości pozwalającej na zrzut do kanalizacji.