Oczyszczalnia ścieków - DOVISTA 2

22.01.2022
Retencjonowanie ścieków technologicznych
•Neutralizacja
•Zagęszczanie osadu
•Dozowanie reagentów
•Odwadnianie osadu
•Filtracja końcowa