Odwadnianie osadów

Naturalnym i nieuniknionym efektem pracy każdej oczyszczalni jest osad ściekowy czyli produkt przemiany materii bakterii pracujących w oczyszczalni. Jego przetwarzanie i zagospodarowywanie potrafi przysporzyć eksploatatorom sporej ilości kosztów i problemów. Watersystem oferuje urządzenia do odwadniania osadów ściekowych powstających w procesach mechaniczno-chemicznego oraz biologicznego podczyszczania ścieków. Urządzenia dostarczane są wraz z pompami osadu, automatyczną instalacją dozowania flokulantu oraz pełnym sterowaniem procesu odwadniania. 

Prasy komorowe

Prasy komorowe pracują w sposób periodyczny. Poprzez ciśnienie wywierane na pompowane medium (osad) dochodzi do przepływu filtratu i tworzenia
więcej

Prasy pierścieniowe

Prasa pierścieniowa Volute to kompaktowe urządzenie do odwadniania osadów ściekowych, zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Prasa pozwala
więcej