Filtracja membranowa

Współczesne systemy oczyszczania ścieków muszą sprostać coraz wyższym wymaganiom ekologicznym i technologicznym. Dąży się do redukcji zużycia surowców naturalnych oraz odzysku i ponownego wykorzystania cennych składników i surowców. Wymaga to zastosowania różnego typu procesów rozdziału. Jednym z elementów przemysłowych oczyszczalni ścieków są systemy membranowe. Zalazły one zastosowanie w wielu zakładach przemysłowych, a w szczególności przy:

  • Oczyszczaniu ścieków włókienniczych
  • Oczyszczaniu ścieków z przemysłu papierniczego
  • Uzdatnianiu wody technologicznej

Ultrafiltracja

Układy ultrafiltracyjne (UF) z zastosowaniem membran tworzywowych (PVDF) lub ceramicznych (SiC, TiO2, Al2O3, ZrO2)
więcej

Nanofiltracja

Nanofiltracja (NF) jest metodą stosowaną głównie w układach oczyszczania wody pitnej. Jest metodą stosowaną w celu usunięcia trudno
więcej

Odwrócona osmoza

Jednostki odwróconej osmozy przeznaczone są do demineralizacji wody z wykorzystaniem techniki membranowej. W odróżnieniu do technik
więcej