Watersystem oferuje pełną gamę urządzeń oraz technologii oczyszczania ścieków z każdej branży przemysłowej. Bazujemy na sprawdzonych rozwiązaniach, które zapewniają skuteczność procesu oczyszczania w połączeniu z jego ekonomią. Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi przez nas rozwiązaniami dedykowanymi dla przemysłu. 

Nasza podstawowa oferta to:

  • flotatory
  • flotatory membranowe
  • systemy membranowe
  • zbiorniki procesowe
  • systemy odwadniania osadów

Prasy komorowe

Prasy komorowe pracują w sposób periodyczny. Poprzez ciśnienie wywierane na pompowane medium (osad) dochodzi do przepływu filtratu i tworzenia
więcej

Prasy pierścieniowe

Prasa pierścieniowa Volute to kompaktowe urządzenie do odwadniania osadów ściekowych, zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Prasa pozwala
więcej

Flotatory hybrydowe

Flotatory hybrydowe umożliwiają odzysk wody ze ścieków przemysłowych zawierających duże początkowe stężenia zawiesin oraz olejów.
więcej