Wyparki Próżniowe KMU -Loft

Odzysk czystej wody ze ścieków za pomocą instalacji wyparnych

Odzysk czystej wody ze ścieków za pomocą instalacji wyparnych

Rosnące koszty gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych motywują do szukania nowych technologii, które umożliwią odzysk wody i jej ponowne wykorzystanie. Technologia odparowania próżniowego została zakwalifikowana do najlepszych dostępnych metod oczyszczania ścieków (BAT), gdyż pozwala osiągnąć wymagane w procesach produkcyjnych parametry w sposób ciągły pomimo zmiennych parametrów ścieków.

Proponowane przez nas instalacje wyparne pozwalają na efektywny rozdział wody od zanieczyszczeń bez dozowania reagentów chemicznych. Zastosowanie tego typu technologii pozwala na redukcję kosztów gospodarki ściekowej nawet o 95%. Bardzo niskie zużycie energii elektrycznej uzyskane jest poprzez maksymalny odzysk ciepła. System jest w pełni automatyczny, co pozwala zredukować obsługę instalacji do minimum

Zalety technologii:

 • skuteczna technologia do oczyszczania najtrudniejszych strumieni ścieków
 • niskie zużycie energii elektrycznej
 • zintegrowany system czyszczenia instalacji
 • kompaktowa konstrukcja
 • jednostopniowe w pełni automatyczne oczyszczanie ścieków

 

Instalacje wyparne stosowane są do oczyszczania ścieków w przemyśle:

 • chemicznym
 • energetycznym
 • obróbki mechanicznej metali
 • obróbki chemicznej metali
 • motoryzacyjnym i lotniczym
 • spożywczym
 • elektronicznym