Reaktory MBR

Współczesne systemy oczyszczania ścieków muszą sprostać coraz wyższym wymaganiom ekologicznym i technologicznym. Dąży się do redukcji zużycia surowców naturalnych oraz odzysku i ponownego wykorzystania cennych składników i surowców. Wymaga to zastosowania różnego typu procesów rozdziału. Jednym z elementów przemysłowych oczyszczalni ścieków są systemy membranowe. Zalazły one zastosowanie w wielu zakładach przemysłowych, a w szczególności przy:

  • Oczyszczaniu ścieków włókienniczych
  • Oczyszczaniu ścieków z przemysłu papierniczego
  • Uzdatnianiu wody technologicznej

Przemysłowe reaktory MBR

Reaktory biomembranowe do biologicznego oczyszczania ścieków (z ang. Membrane Bio Reactor) stosowane są do oczyszczania zarówno ścieków
więcej