Poznaj nas

Zajmujemy się szeregiem zagadnień związanych z przygotowaniem wody dla celów socjalno - bytowych i przemysłowych jak i dobrem i budową oczyszczalni ścieków. 

Takie zagadnienia, jak: uzdatnianie wody, zamykanie obiegów wodnych, oczyszczanie ścieków przemysłowych nie są nam obce. 

fachowaobsługa
16 latdziałalności
Ponad 600realizacji