Oczyszczanie wody i ścieków w przemyśle papierniczym

W przemyśle papierniczym zużywane są duże ilości wody. Watersystem dostarcza innowacyjne rozwiązania do oczyszczania wody i ścieków przeznaczone dla przemysłu papierniczego. Oferowane przez nas technologie charakteryzują się dużą stabilnością procesu oraz wysoką efektywnością oczyszczania

 

Zalety wdrożenia naszych systemów:

  • Optymalne odzyskiwanie wody technologicznej,
  • Znaczne oszczędności w opłatach za odprowadzanie ścieków,
  • Znaczne obniżenie ciężkich ładunków zanieczyszczających środowisko,
  • Niższe koszty energii,
  • Oszczędności w użyciu wody pitnej, dzięki zamkniętym obiegom wody