Przemysł chemiczy - odzysk wody

Ścieki z przemysłu chemicznego są uciążliwe dla środowiska ze względu na obecność wielu niebezpiecznych substancji tj. metali ciężkich, węglowodorów ropopochodnych, silnych kwasów, zasad i innych.

Rozwiązania oferowane przez Watersystem są skierowane do przemysłu

  • chemicznego
  • petrochemicznego
  • rafinerii 

 

Oferujemy instalacje: