Transport i myjnie pojazdów

Systemy odzyskiwania wody i jej oczyszczania oraz stacje uzdatniania wody oraz dozowniki środków chemicznych

Przemysł metalowy

Neutralizacja i oczyszczanie kąpieli chemicznych z możliwością odzysku wody

Pralnie

Systemy odzyskiwania wody i jej oczyszczania oraz stacje uzdatniania wody oraz dozowniki środków chemicznych

Przemysł spożywczy

Podczyszczalnie i oczyszczalnie ścieków wraz z odwadnianiem osadów ściekowych

Przemysł papierniczy i celulozowy

Systemy mechanicznego oczyszczania ścieków, recyklingu wody oraz odwadniania osadów

Przemysł chemiczny

Reaktory chemicznego strącania zanieczyszczeń, procesy neutralizacji oraz oczyszczanie metodą flotacji