Instalacja odwadniania osadów z masarnii

29.06.2022

Zastosowanie prasy pierścieniowej Volute umożliwiło odwadnianie osadów poflotacyjnych i biologicznych z przyzakładowej oczyszczalni ścieków w zakładzie przetwórstwa trzody chlewnej.

Zakres prac Watersystem obejmował:

  • montaż prasy pierścieniowej Volute,
  • montaż pompy śrubowej,
  • montaż przenośnika ślimakowego,
  • montaż stacji roztwarzania i dozowania polielektrolitu,
  • montaż układu sterownia instalacją odwadniania osadu
  • rozruch systemu wraz z układem automatyki sterującej i  pomiarowej