Aktualności

Neutralizatory ścieków

Wraz z rozwojem technologii wzrasta zapotrzebowanie na wysokiej jakości powłoki lakiernicze na wyrobach metalowych ze względów antykorozyjnych, dekoracyjnych a także ekologicznych. Coraz częściej elementy żeliwne, staliwne, stalowe a także z metali nieżelaznych są pokrywane farbami proszkowymi o dużej gładkości, połysku, fakturze i bogatej kolorystyce. Powłoki te charakteryzują się również ogromną odpornością na korozję. Spośród wielu technik malarskich, malowanie proszkowe zaliczane jest do jednych
z czystych technologii bez emisyjnych. Z tego powodu malarnie proszkowe mogą być lokalizowane, w odróżnieniu od malarni farbami rozpuszczalnikowymi, nawet w centrum miejskim.