Jesteśmy firmą, która od wielu lat zajmuje się wprowadzaniem do obiegu urządzeń, maszyn i technologii związanych z recyklingiem odpadów i ich oczyszczaniem. Projektujemy instalacje procesowe, przemysłowe stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków. Wszystkie konstrukcje dopasowujemy pod konkretne zlecenia dla zakładów, przeprowadzamy pomiary i wykonujemy ich instalację.

Uzdatnianie wody przemysłowej

Produkcja stacji oraz układów procesowych umożliwia ponowne wprowadzenie w obieg różnego typu odpadów. Wielką wagę przykładamy także do neutralizacji ścieków przemysłowych. Jest to pomocne w zachowaniu odpowiednich warunków sanitarnych w obiekcie, jak i zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom. Nasze projekty są ponadto możliwością na uzyskanie w przedsiębiorstwie płynności finansowej i zwiększenie pozytywnego wpływu na środowisko naturalne. Formy prowadzenia zakładów w obiegu zamkniętym zmniejszają bowiem zużycie surowców oraz pozwalają je wykorzystać na nowo (np. w myjniach samochodowych czy gastronomii).

Aktualności
Poznaj nas

Zajmujemy się szeregiem zagadnień związanych z przygotowaniem wody dla celów socjalno - bytowych i przemysłowych jak i dobrem i budową oczyszczalni ścieków. 

Takie zagadnienia, jak: uzdatnianie wody, zamykanie obiegów wodnych, oczyszczanie ścieków przemysłowych nie są nam obce. 

fachowaobsługa
16 latdziałalności
Ponad 600realizacji