Ozonowanie

Ozonowanie

Ozon jest silnie utleniającym związkiem, który może być stosowany do:

  • dezynfekcji i oczyszczania wody pitnej
  • oczyszczania wody basenowej
  • przygotowania tzw. wody ozonowej do użytku w przemyśle spożywczym:

- mięsnym,
- owocowo warzywnym
(mycie i dezynfekcja produktów spożywczych oraz urządzeń produkcyjnych)

  • oczyszczania ścieków.


Ozon jest bardzo skutecznym środkiem stosowanym do usuwania szkodliwych mikroorganizmów - patogenów oraz utleniania związków organicznych ze względu na dużo szybszy czas reakcji (w porównaniu np. do związków chloru).
Ozon jest naturalnym utleniaczem, który powstaje poprzez połączenie trzech atomów tlenu w procesie wyładowania elektrycznego i w przeciwieństwie do związków chloru nie pozostawia szkodliwych produktów ubocznych. Po zakończonej reakcji chemicznej cząsteczka ozonu wraca do postaci tlenu. Ozon jest naturalnym i bezpiecznym środkiem utleniającym.

Zapytaj o produkt