Nanofiltracja

Nanofiltracja

Nanofiltracja (NF) jest metodą stosowaną głównie w układach oczyszczania wody pitnej. Jest metodą stosowaną w celu usunięcia trudno usuwalnych substancji o nanomilimetrowej wielkości cząstek. 

Nanofiltracja stosowana jest do:

  • zmiękczania wody
  • usuwania barwy (np. ze ścieków tekstylnych czy zawierających pigmenty) 
  • usuwania metali ciężkich i pestycydów
  • usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków generowanych w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym
  • zawracania wody w pralniach przemysłowych

Filtracja odbywa się na polimerowych membranach (poliamid) przy zastosowaniu wyższych ciśnień (5 - 30 bar), niż w procesie ultrafiltracji (UF). 

Zapytaj o produkt