Flotatory hybrydowe

Flotatory hybrydowe

Flotatory hybrydowe umożliwiają odzysk wody ze ścieków przemysłowych zawierających duże początkowe stężenia zawiesin oraz olejów. Zastosowana technologia połączonych procesów flotacji i filtracji pozwala również usunąć bakterie, metale ciężkie, węglowodory oraz mętność. 

Technologia jest w szczególności dedykowana dla przemysłu:

 • Obróbki metali
 • Rafinerii
 • Przemysłu petrochemicznego
 • Przetwórstwa stali
 • Spożywczego
 • Papierniczego

Zalety stosowania technologii flotacji hybrydowej:

 • układ może przyjmować duże ładunki zanieczyszczeń (oleje 30 000 mg/l; zawiesiny ogólne 5 000mg/l)
 • efektywność oczyszczania: oleje < 5 mg/l, zawiesiny ogólne < 1 mg/l
 • wysoki stopień odzysku wody: 90 - 95 %

Możliwość pracy z medium (ściekami)

 • o wysokiej temperaturze, do 50ºC
 • pH w zakresie 2 - 13

Zwrot kosztów inwestycyjnych instalacji flotacji hybrydowej zależny jest od ilości oczyszczanych ścieków oraz kosztów ich utylizacji. Jednak w wielu przypadkach np. dla przemysłu obróbki metali wynosi już jedynie 1,5 roku. 

Zapytaj o produkt