Instalacja odwadniania osadów w zakładzie chemicznym z zastosowaniem komorowej prasy filtracyjnej

15.07.2024

Modernizacja instalacji odwadniania osadów, zawierających metale ciężkie, obejmowała:

  • demontaż istniejącej instalacji odwadniania
  • dostawę i posadowienie pomostu obsługowego nowej prasy filtracyjnej
  • montaż prasy filtracyjnej wraz z systemem elektrohydraulicznego zamknięcia prasy
  • rozruch i szkolenie obsługi