Modernizacja gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni komunalnej w Czerwińsku nad Wisłą

15.07.2024

Zastosowanie prasy pierścieniowej Volute zwiększyło efektywność odwadniania osadu oraz umożliwiło ciągłą, w pełni zautomatyzowaną pracę instalacji bez konieczności wstrzymywania procesu odwadniania.

 

Wymiana technologii filtracji workowej na prasę pierścieniową Volute:

  • montaż prasy pierścieniowej Volute,
  • montaż pompy śrubowej,
  • montaż przenośnika ślimakowego,
  • montaż stacji roztwarzania i dozowania polielektrolitu,
  • montaż układu sterownia instalacją odwadniania osadu
  • rozruch systemu wraz z układem automatyki sterującej i  pomiarowej