Oczyszczalnie biologiczne

Reaktory MBR

Kompaktowe oczyszczalnie MBR - doskonała jakość ścieków oczyszczonych przy wymaganej niewielkiej powierzchni zabudowy

Reaktory MBBR

Złoża zawieszone MBBR - sprawny układ biologiczny dedykowany dla ścieków z przemysłu z dużym ładunkiem zanieczyszczeń

Reaktor SBR

Reaktory SBR - sekwencyjne oczyszczanie ścieków o zróżnicowanym sezonowo ładunku ścieków