Reaktor SBR

Reaktory biologicznego oczyszczania SBR (z ang. Sequencing Batch Reactor) polegają na porcjowym, biologicznym oczyszczaniu ścieków przy użyciu osadu czynnego w reaktorze, w którym następuje zarówno biologiczne oczyszczanie ścieków, jak i oddzielanie osadu czynnego (sedymentacja).

Proces oczyszczania prowadzony jest w cyklach:

  • napełnianie,
  • mieszanie i napowietrzanie,
  • reakcji,
  • sedymentacji i dekantacji,
  • oczekiwania na kolejne napełnienie.

Układ technologiczny reaktora SBR realizowany jest w jednym z trzech wariantów: z ciągłym dopływem ścieków, z zasilaniem porcjowym bez zbiornika retencyjnego lub zasilaniem porcjowym ze zbiornikiem retencyjnym.

Zupełną nowością w oczyszczaniu ścieków w układach SBR jest zastosowanie tzw. osadu granulowanego, który pozwala na prowadzenie procesu w bardziej stabilny sposób bez problemów w fazie sedymentacji i dekantacji ścieków, gwarantując wysoką sprawność oczyszczania ścieków.