Reaktory MBBR

Oczyszczalnie ścieków oparte o systemy złoża zawieszonego MBBR (z ang. Moving Bed Biofil Reactor) stosowane w przemyśle, to skuteczne rozwiązania biologicznego oczyszczania ścieków do warunku zrzutu do środowiska, nawet w przypadku dużych jednostkowych obciążeń ładunkiem organicznym w ściekach. 

Zalety stosowania technologii MBBR to:

  • kompaktowy układ - wymagana mniejsza kubatura reaktorów biologicznych ze względu na immobilizację dużej ilości mikroorganizmów osadu czynnego na złożu zawieszonym
  • elastyczność układu / możliwość rozbudowy instalacji - wydajność oczyszczalni może być dość prosto powiększona poprzez zwiększenie udziału złoża zawieszonego w reaktorze biologicznym
  • usuwanie związków węgla i azotu (denitryfikacja i nitryfikacja), w wielu wypadkach bez konieczności recyrkulacji osadu.